Norsk

English

Leiebetingelser for leiligheter Houmbgaarden Kjerkgata 11

Bestilling og betaling:
Leietaker bestiller leilighet på e-post tlf +4 7 971 11 002 Bestillinger behandles manuellt og tilbakemelding fra utleier om leiligheten er ledig blir gitt så snart som mulig.
Leietaker må kontrollere ankomst og avreisetidspunkt og ta kontakt umiddelbart ved feil. Bestillingen er bindende.
Leiebekreftelse sendes ut pr e-post eller post og forfaller til betaling 14 dager før ankomst.
Bestilling senere enn14 dager før ankomst må betales omgående. Ved bestilling mindre enn 7 dager før ankomst mottar leietaker leiebekreftelse ved ankomst.
Leiebeløpet betales da kontant. Ved manglende innbetaling bortfaller avtalen.
Det utleveres ikke nøkkel før leiebeløpet er betalt i sin helhet.

Ved leie i Rørosmartnan og Julemarked gjelder andre betalingsbetingelser:

Leieprisen inkluderer sluttvask og sengetøy med handkle. (Gjestene må re opp selv)
Prisene på leiligheten er i NOK og dekker leie av leiligheten inkl. strøm, oppvaskmiddel til maskin og oppvask,
Ved til ovnene i begrenset omfang og kun i kalde perioder.
Dyner og puter til hver sengeplass,
OBS. Soveposer eller medbrakt sengetøy er ikke tillatt brukt i noen av våre leiligheter. Vi gjør unntak for baby.
Sluttvask er inkludert i leieprisen. Oppvask og rydding er ikke inkludert. Rutiner for dette finnes som oppslag i hver leilighet
Se også pkt om avreise / rydding nederst på denne siden.
Forbruksartikler til personlig bruk er ikke inkludert men ved ankomst er det toalettpapir.

Avbestillingsvilkår
Ved avbestilling senere enn 14 dager før ankomst skal hele leiebeløpet betales.

Reiseforsikring / avbestillingsforsikring:
Utleier kan ikke tilby reise/sykdomsorfall/avbestillingsforsikring. Leietaker bruker sitt eget forsikringsselskap til dette.
Utstyr og eiendeler som leietaker bringer med er ikke forsikret av utleier.

Uforutsette hendelser:
Uforusette hendelser som gjør at utleier ikke kan leie ut leilighetene som avtalt eks, vannskade, brann, eierskifte eller uforutsett vedlikehold som inbefatter leilighetene og husets konstruksjoner. Ved slike hendelser plikter utleier eller den som representerer denne kun å betale tilbakeinnbetalt leiebeløp og er ikke ansvarlig for å tilby alternativ leilighet/bosted.

Ankomst:
Ankomst med utlevering av nøkkel m.m. etter avtale. Eventuell klage på renhold eller mangler i leiligheten må fremsettes innen 1 time etter ankomst.Utleier vil da rette opp mangler eller manglende renhold.
Leiebeløp refunderes ikke ved manglende renhold.

Antall personer.  Ro og orden. Hærverk. m. m:
Leiligheten skal ikke brukes av flere personer enn det er laget avtale på.

Det skal ikke lages støy som kan sjenere naboer og andre leietakere. 
Ro i leilighetene etter kl 22.00 
Overtredelse kan føre til utkastelse uten refusjon av leiebeløpet. Ødeleggelse av inventar og utstyr som tilhører leiligheten og som ikke skyldes normal slitasje må erstattes av leietaker. Orden og reglement for hver enkelt leilighet inngår som en del av avtalen.

Husdyr:
Husdyr kan ikke medtaes i noen av leilighetene i Houmbgaarden.

Røyking i leiligheten,
Ingen røyking  i vindu, i trapp, oppgang og på veranda er tillatt.
Dersom det røykes i leilighetene utløser det erstatningskrav i form av rundvask av leiligheten, tap av leieinntekt hvis leiligheten er utleid samme eller påfølgende dag som avreise m.m.

Bruk av åpen ild i Houmbgaaden
Ingen bruk av åpen ild ute er tillatt i Houmbgaarden.
les>stearinlys, fakler, grilling etc. Jfr Røros Brannvesen.

Avreise og rydding av leilighet:  Se oppslag i hver leilighet
Ved avreise skal leiligheten ryddes, kjøkkenbenker, bord og komfyr skal være vasket. Er komfyrens stekeovn er brukt skal steke skuff / plate rist og ovnen vaskes grundig.
Oppvask skal tas ut av oppvaskmaskin og settes på plass, Sengetøy tatt av og lagt ved sengene.Søppel skal tømmes på anvist sted. Leietaker må sortere vekk glass, bokser  og flasker, dette skal resirkuleres.Aviser og blader skal legges i hvit sekk for gjenvinning.

Vaske / ryddeliste for avkryssing og kontroll utleveres sammen med nøkkel.
Denne skal utfylles og følge med ved tilbakelevering av nøkkel
Innlevering av nøkkel seinest kl 11.00

Utsjekk:kl 11.00  Det kan gjøres andre avteler ved behov.

På side for leiligheter har hver av leilighetene beskrivelse av utstyr og hvor mange personer leilighetene er beregnet for m.m.

    Houmbgaarden
    Korttidsutleie av leiligheter i Røros sentrum.
    Kjerkgata 11 7374 Røros   T.+ 47  971 11 002  e-post